Privacybeleid

Op deze pagina vind je de relevante juridische informatie betreffende het gebruik van deze website. Lees deze informatie goed, voordat u gebruik maakt van de beschikbare informatie op dit digitale platform.

Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van FindCircles.nl. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van de FindCircles.nl website of diensten.

Deze Gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van FindCircles.nl. Lees deze zorgvuldig door voordat u deze website gaat gebruiken.

Website Disclaimer

Alle informatie die FindCircles.nl communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email, alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is. Er wordt echter wel getracht de informatie zo waarheidsgetrouw mogelijk te weergeven, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.

FindCircles.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan computerapparatuur, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiėle en niet materiėle schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder.

Het gebruik van FindCircles.nl is gratis. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door FindCircles.nl. FindCircles.nl staat dan ook op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op FindCircles.nl en/of in andere elektronische communicatie zoals email, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. FindCircles.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Aansprakelijkheid voor links: Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de verlinkte sites is steeds de betreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk.

Affiliate Disclaimer

Sommige externe links op FindCircles.nl, in artikelen maar ook in afbeeldingen of banners, kunnen zogenoemde affiliate links zijn. Hierover verdient FindCircles.nl een commissie. Onze affiliates worden met grote zorg uitgekozen op kwaliteit en betrouwbaarheid. Wij proberen u altijd de beste producten momenteel op de Nederlandse markt aan te bieden. het aanschaffen van producten via affiliate links heeft verder geen enkele invloed op het gratis gebruik van deze website, en ook bij aanschaf van het affiliate product zal u nimmer meer betalen dan wanneer u geen gebruik zou hebben gemaakt van dergelijke links.

Met de aanschaf van de aanbevolen producten via onze affiliate links helpt u het voortbestaan van deze website. Wij waarderen het dus zeer wanneer u besluit via onze adviezen een affiliate product aan te schaffen. De aanwezigheid van affiliate promoties op FindCircles.nl is bovendien zeer behulpzaam in het vrijhouden van FindCircles.nl van storende advertenties. Uw aankoop is dus zeer gewaardeerd door ons, maar ook de rest van de bezoekers van deze website.

Privacybeleid

Zoals op vele websites worden ook op onze website persoons- en algemene gegevens verzameld van en over de bezoekers. In deze privacy statement leggen wij uit welke gegevens worden verzameld, hoe dat gebeurt en wat wij met die gegevens doen. Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen aan dit privacy statement. Het verdient dan ook de aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Informatieverzameling: Gegevens die wij via FindCircles.nl verzamelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door ons zelf en worden nooit aan derden beschikbaar gesteld. Onze website maakt gebruik van online formulieren waarmee bezoekers algemene informatie kunnen aanvragen. De via deze formulieren gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het ingezonden verzoek te kunnen voldoen. De gegevens worden opgeslagen in ons relatiebeheersysteem, maar zullen nooit worden gebruikt voor verdere ongevraagde benadering.

Cookies

Er worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u FindCircles.nl bezoekt. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit uw Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop u onze site hebt bezocht, en welke delen van de site u hebt bekeken. Cookies zijn sinds jaar en dag een geaccepteerd technisch hulpmiddel om websites goed te laten functioneren en te optimaliseren richting de doelstellingen van die websites. Dit zijn dan ook de enige redenen dat wij cookies toepassen op onze website.

Wil u geen cookies?

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt, of dat u de ontvangst ervan kunt weigeren. Als u de acceptatie van cookies door uw browser uitschakelt, is de kans zeer groot dat veel websites die u bezoekt niet volledig correct zullen functioneren.

Hoe waarom en wanneer worden cookies gebruikt?

FindCircles.nl wil graag dat u de website optimaal kunt gebruiken. Daar zijn cookies voor nodig. Uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker. Daarnaast krijgt u en wij dankzij de cookies relevante informatie en aanbiedingen gericht op uw interesse door middel van derden. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze informatie om en worden deze gegevens niet zonder uw toestemming aan anderen doorgegeven.

Wat gebeurt er als ik cookies uitzet?

Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website is het noodzakelijk om cookies toe te staan. Cookies zorgen er voor dat de websites goed worden weergegeven. Zet u de cookies uit, dan is het mogelijk dat de website niet meer optimaal functioneert en u niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken.

Afmelden cookies?

Wil u toch liever geen gebruik maken van cookies, dan kunt u deze op elk gewenst moment uitzetten of verwijderen via uw browser. Als u zo min mogelijk gebruik wilt maken van cookies, dan is het verstandiger uw cookies regelmatig te verwijderen in plaats van ze helemaal niet toe te staan. Wij doen er alles aan om uw privacy te garanderen. Zie hiervoor ook bovenstaand privacybeleid.